Advokat Percy Bratt intervjuad av SVT

Uncategorized

”Det är en viktig människorättslig problematik som åskådliggörs här. Vilket ansvar har man när människor som hotats att utsättas för tortyr eller dödas flyr in på ett ambassadområde?”⁣

Advokat Percy Bratt har intervjuats av SVT angående regeringens uttalande gällande de två männen som tagit in sig på Sveriges ambassadområde i Belarus. ⁣⁣

Se intervjun och läs mer: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/en-viktig-manniskorattslig-problematik-som-askadliggors?

Förundersökning om tjänstefel inleds

Uncategorized

Selma föddes utan sväljreflex och kunde därför när som helst kvävas av sin egen saliv. Trots domstolsavgöranden valde kommunen att inte ge Selma vård fullt ut, vilket fått skarp kritik av Justitieombudsmannen.

 

Selmas familj valde därefter att polisanmäla kommunen och har nu mottagit beslut från Åklagarmyndigheten att förundersökning om tjänstefel inleds.

 

Selmas familj företräds av biträdande jurist Joakim Lundqvist.

 

Läs mer: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/selmas-familj-polisanmaler-kommunen