Advokat Karl Harling invald i Stockholmsavdelningens styrelse i Advokatsamfundet

Uncategorized

Sveriges advokatsamfunds verksamhet syftar bland annat till att upprätthålla en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater. Advokatsamfundet är indelat i sju avdelningar.

 

Stockholmsavdelningens uppgift är att med särskilt iakttagande av ledamöternas lokala intressen inom avdelningens verksamhetsområde bidra till förverkligande av samfundets ändamål.

 

Advokat Karl Harling invaldes den 23 mars 2021 i Stockholmsavdelningens styrelse.

Dom mot intrångsgörare – ska betala 94 msek i skadestånd till TV-bolagen

Uncategorized

Patent- och marknadsdomstolen har nyligen dömt ett antal personer för brott efter att de i stor skala och under flera år bedrivit cardsharing- samt illegal iptv-verksamhet och därmed begått intrång i fem svenska TV-företags sändningar.

 

Målet är det andra någonsin där den s.k. ”signalrätten” har prövats i svensk domstol. Utöver att dömas för brott (varav två personer döms till fängelse) ska de tre huvudgärningsmännen även betala skälig ersättning till TV-företagen om närmare 94 mkr.

 

Advokat Susanne Feinsilber och biträdande jurist Joakim Lundqvist är ombud för samtliga bolag.

Advokat Percy Bratt om vikten av advokatkårens oberoende

Uncategorized

I dagens nummer av tidskriften Advokaten intervjuas advokat Percy Bratt i reportaget ”Advokatkårens ställning ifrågasatt”. Härvid uttalar han bland annat följande om vikten av advokatkårens oberoende:

 

”En fri, oberoende advokatkår är en nödvändig förutsättning för att den enskilde ska få ett effektivt skydd för sina rättigheter.”

 

Läs hela reportaget i Advokaten nr 3 2021 Årgång 87.