”Värdet i diskussionen går förlorad när korten blandas bort”

Uncategorized
Justitiekanslerns beslut att utge skadestånd om 840 000 kr till en dömd våldtäktsman har väckt starka reaktioner.

 

Biträdande jurist Joakim Lundqvist skriver i dag i en replik i Dagens Juridik om vikten av att i diskussionen inte ta utgångspunkt i felaktiga påståenden, även när fråga är om moraliskt utmanande frågor.

 

Läs hela repliken här:

Dagens juridik om historisk dom i Patent- och marknadsöverdomstolen

Uncategorized

Patent- och marknadsdomstolen meddelade tidigare i år dom mot ett antal personer som begått intrång i TV-företags sändningar och ålade intrångsgörarna att sammanlagt betala närmare 94 mkr i skadestånd.

 

Efter överklagande har Patent- och marknadsöverdomstolen nu prövat saken och i stort fastställt underinstansens dom. Detta är första gången någonsin som den s.k. ”signalrätten” – och beräkning av ersättning för intrång i denna – har prövats av högre instans i Sverige.

 

Advokat Susanne Feinsilber och biträdande jurist Joakim Lundqvist är ombud för samtliga bolag.

 

Läs mer om domen i Dagens juridik:

 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/mangmiljonskadestand-for-man-som-salde-pirat-tv/