Åtal väckt i Lundin-målet

Uncategorized

Åklagaren har i dag, den 11 november 2021, väckt åtal mot två företrädare för dåvarande Lundin Oil AB för medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott, i Sudan 1999-2003.
 
De misstänks för att ha medverkat till att den dåvarande sudanesiska regimen begick brott mot krigets lagar i syfte att säkra bolagets oljeverksamhet i södra Sudan.
 
En av de tilltalade åtalas för medhjälp under perioden maj 1999-mars 2003 och den andra under perioden oktober 2000-mars 2003. De två åtalade hade enligt åklagaren det avgörande inflytandet över Lundin Oils verksamhet i Sudan.
 
I samband med åtalet yrkas också förverkande från Lundin Energy AB om ett belopp av 1 391 791 000 kr, vilket enligt åklagaren motsvarar värdet av den vinst om 720 098 000 kr som bolaget gjorde vid försäljningen av verksamheten 2003.
 
Fakta om utredningen:
- Ca 270 förhör har hållits.
- Ca 150 personer har blivit hörda i utredningen.
- Förundersökningsprotokollet omfattar drygt 80 000 sidor.
 
Advokat Percy Bratt är ett av de tre målsägandebiträdena i målet.
 
Läs hela Åklagarmyndighetens pressmeddelande:
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/november/atal-for-medhjalp-till-folkrattsbrott-grovt-brott-i-sudan/