Advokat Joakim Lundqvist invald i styrelsen för Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Uncategorized

Internationella juristkommissionen (ICJ) är en ideell och politiskt oberoende organisation som bildades 1952 och är baserad i Genève. ICJ övervakar och rapporterar överträdelser av de mänskliga rättigheterna över hela världen och skickar observatörer till länder där rättsstatens principer står på spel.
 
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) skapades strax efter inrättandet av ICJ och arbetar för att främja mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sverige samt internationellt.
 
Vi är i dag glada att kunna meddela att advokat Joakim Lundqvist under gårdagens årsmöte valdes in som styrelseledamot i ICJ-S. Joakim har särskild kompetens på det människorättsliga området och ser fram emot att bidra till ICJ-S viktiga arbete.

Advokat Thorbjörn Öström om “Det nya upphovsrättsliga landskapet”

Uncategorized

Den 26 april talade advokat Thorbjörn Öström på KLYS konstnärspolitiska konferens ”Kulturens växtkraft” på Moderna Museet.
 
Thorbjörn talade under rubriken ”Det nya upphovsrättsliga landskapet” om vilken effekt EU:s nya upphovsrättsdirektiv kan tänkas få för avtalsmarknaden och de upphovsrättsliga ekosystemen i Sverige och övriga medlemsstater. Det s.k. DSM-direktivet implementeras just nu i svensk lagstiftning och den nya lagen beräknas börja gälla vid årsskiftet.
 
Har du frågor om hur den nya upphovsrättslagen kan komma att påverka dig eller din verksamhet? Tveka inte att höra av dig till advokat Thorbjörn Öström, som varit involverad i lagstiftningsarbetet sedan direktivet förhandlades.