HD: Behov av vägledning rörande relationen mellan GDPR och grundlag

Uncategorized

Högsta domstolen har den 21 mars 2023 meddelat prövningstillstånd i ett mål som aktualiserar frågan om relationen mellan EU:s dataskyddsförordning och grundlagsskyddet för yttrandefrihet i form av publicering av uppgifter om lagföring på webbplatser.

 

Enligt Högsta domstolen saknas vägledande avgörande i frågan och det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av högre rätt. Högsta domstolen har därför beslutat att meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten.

 

Advokat Percy Bratt är ombud i målet och ser nu förväntansfullt fram emot prövningen i Svea hovrätt.

Joakim Lundqvist ny delägare

Uncategorized

Advokat Joakim Lundqvist är sedan den 7 mars 2023 ny delägare i Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling.

 

Joakim arbetar i huvudsak med mänskliga rättigheter, brottmål, tvistelösning och medierätt. Han är styrelseledamot i Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen, styrelsesuppleant i tre stiftelser förvaltade av Sveriges advokatsamfund och har framhållits som en av “morgondagens ledare” av Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen.

 

Han anslöt till advokatbyrån 2018, antogs som advokat 2021 och har framgångsrikt drivit uppmärksammade mål både i Sverige och internationellt.