Advokat Karl Harling förordnad som målsägandebiträde i Lundin-målet

Uncategorized

Den 5 september 2023 inleds huvudförhandlingen i det så kallade Lundin-målet rörande medhjälp till folkrättsbrott i Sydsudan mellan åren 1999-2003. Sedan utredningen inleddes 2014 har advokat Percy Bratt och advokat Thomas Bodström varit målsägandebiträden för ett stort antal målsägande vardera.

 

Sedan det stod klart att huvudförhandlingen i målet beräknas komma att pågå under två och ett halvt år begärde Percy Bratt och Thomas Bodström att ytterligare målsägandebiträden skulle förordnas. Detta eftersom det, med hänsyn särskilt till den synnerligen långa huvudförhandlingstiden, finns en risk att förhandlingen måste avbrytas och tas om för det fall att någon av dem blir förhindrade att närvara.

 

Efter överklagande av Stockholms tingsrätts beslut att avslå begäran har Svea hovrätt nu beslutat att förordna advokat Karl Harling som målsägandebiträde jämte Percy Bratt i målet.