Nominerade till spetskurs om mänskliga rättigheter i Europarådets regi

Uncategorized

Advokaterna Karl Harling och Joakim Lundqvist har, av Sveriges advokatsamfund och Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), blivit nominerade till att delta i kursen ”The Environment and Human Rights”.

 

Kursen organiseras av CCBE och tillhandahålls samt finansieras av EU och Europarådet inom ramen för det gemensamma projektet ”European Program for Human Rights Professionals in the European Union” (HELP). Det övergripande målet med projektet är förbättra professionella aktörers förmåga att effektivt och konsekvent tillämpa grundläggande europeiska rättighetsstandarder.

 

Den 10 oktober 2023 kommer Karl och Joakim, tillsammans med nominerade deltagare från andra europeiska länder, att närvara vid Europarådets lansering av kursen på plats i Strasbourg.

Huvudförhandling inledd i Lundin-målet

Uncategorized

I dag inleddes huvudförhandlingen i det så kallade Lundin-målet rörande medhjälp till folkrättsbrott i Sydsudan mellan åren 1999-2003.

 

Advokaterna Percy Bratt och Karl Harling är målsägandebiträden för ett stort antal målsägande i målet. Huvudförhandlingen beräknas pågå i cirka 2,5 år.