Advokat Joakim Lundqvist invald i styrelsen för Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Internationella juristkommissionen (ICJ) är en ideell och politiskt oberoende organisation som bildades 1952 och är baserad i Genève. ICJ övervakar och rapporterar överträdelser av de mänskliga rättigheterna över hela världen och skickar observatörer till länder där rättsstatens principer står på spel.
 
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) skapades strax efter inrättandet av ICJ och arbetar för att främja mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sverige samt internationellt.
 
Vi är i dag glada att kunna meddela att advokat Joakim Lundqvist under gårdagens årsmöte valdes in som styrelseledamot i ICJ-S. Joakim har särskild kompetens på det människorättsliga området och ser fram emot att bidra till ICJ-S viktiga arbete.

Uncategorized