Advokat Karl Harling invald i Stockholmsavdelningens styrelse i Advokatsamfundet

Sveriges advokatsamfunds verksamhet syftar bland annat till att upprätthålla en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater. Advokatsamfundet är indelat i sju avdelningar.

 

Stockholmsavdelningens uppgift är att med särskilt iakttagande av ledamöternas lokala intressen inom avdelningens verksamhetsområde bidra till förverkligande av samfundets ändamål.

 

Advokat Karl Harling invaldes den 23 mars 2021 i Stockholmsavdelningens styrelse.

Uncategorized