Advokat Percy Bratt intervjuad av SVT

”Det är en viktig människorättslig problematik som åskådliggörs här. Vilket ansvar har man när människor som hotats att utsättas för tortyr eller dödas flyr in på ett ambassadområde?”⁣

Advokat Percy Bratt har intervjuats av SVT angående regeringens uttalande gällande de två männen som tagit in sig på Sveriges ambassadområde i Belarus. ⁣⁣

Se intervjun och läs mer: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/en-viktig-manniskorattslig-problematik-som-askadliggors?

Uncategorized