Advokat Susanne Feinsilber gäst i Människorättspodden

Missa inte att lyssna på Människorättspoddens senaste avsnitt ”Religionsförbud i skolan?”, där advokat Susanne Feinsilber deltar som gäst och talar om regeringens förslag om att införa ett etableringsstopp för konfessionella skolor.
 
Advokat Susanne Feinsilber har varit delaktig i författandet av Advokatsamfundets remissyttrande gällande förslaget, där förslaget avstyrks bland annat med hänsyn till att det skulle medföra omotiverade och oproportionerliga inskränkningar av mänskliga fri- och rättigheter.

Uncategorized