Advokat Thorbjörn Öström om “Det nya upphovsrättsliga landskapet”

Den 26 april talade advokat Thorbjörn Öström på KLYS konstnärspolitiska konferens ”Kulturens växtkraft” på Moderna Museet.
 
Thorbjörn talade under rubriken ”Det nya upphovsrättsliga landskapet” om vilken effekt EU:s nya upphovsrättsdirektiv kan tänkas få för avtalsmarknaden och de upphovsrättsliga ekosystemen i Sverige och övriga medlemsstater. Det s.k. DSM-direktivet implementeras just nu i svensk lagstiftning och den nya lagen beräknas börja gälla vid årsskiftet.
 
Har du frågor om hur den nya upphovsrättslagen kan komma att påverka dig eller din verksamhet? Tveka inte att höra av dig till advokat Thorbjörn Öström, som varit involverad i lagstiftningsarbetet sedan direktivet förhandlades.

Uncategorized