Advokat Thorbjörn Öström talare på Nordiskt Upphovsrättssymposium

Den 2 september 2022 talade advokat Thorbjörn Öström på Nordiskt Upphovsrättsymposium i Kristiansand, Norge.
 
Symposiet arrangerades av den norska upphovsrättsföreningen och Thorbjörn talade om den svenska implementeringen av DSM-direktivets avtalsregler i upphovsrättslagen och hur dessa kan förväntas påverka avtalsmarknaden för svenska rättighetshavare. De nya reglerna förväntas träda i kraft vid årsskiftet.

Uncategorized