Alexander Ernstberger ansöker om resning

En resningsansökan har lämnats in till Högsta domstolen av tidigare Allra-vd:n Alexander Ernstberger. Med åberopande av omfattande ny bevisning begär han nu att Allra-målet ska prövas på nytt. Den nya bevisningen visar bland annat att ett nyckelvittne medvetet har lämnat falska uppgifter i förhör.

 

– Den omständigheten att ett vittne har lämnat felaktiga vittnesuppgifter, och att uppgifterna sedan har fått direkt betydelse för den fällande domen, är mycket allvarligt och en stark grund för att resning ska beviljas, säger advokat Percy Bratt, som tillsammans med advokat Joakim Lundqvist är Alexander Ernstbergers ombud.

 

Efter att ha friats av Stockholms tingsrätt dömdes Alexander Ernstberger, tidigare vd i fondbolaget Allra, av Svea hovrätt till sex års fängelse och att betala hundratals miljoner i skadestånd för grov trolöshet mot huvudman samt grov mutbrottslighet. Till grund för den fällande domen, som meddelades i juli 2021, lades att han skulle ha varit delaktig i en brottsplan bestående i att först göra en medvetet dyr värdepappersaffär och sedan, genom utbetalningar från värdepappersförmedlaren, berika sig på pensionsspararnas bekostnad.

 

Alexander Ernstberger har hela tiden förnekat brott och hävdat sin oskuld. Med åberopande av omfattande ny bevisning har han nu lämnat in en resningsansökan till Högsta domstolen och begär att Allra-målet ska tas upp till prövning på nytt.

 

I den 76 sidor långa resningsansökan skriver Percy Bratt och Joakim Lundqvist bland annat att ett nyckelvittne medvetet har lämnat falska uppgifter i förhör. Enligt vittnets uppgifter skulle Gustavia, vilket var fondbolaget som ansvarade för de aktuella pensionsfonderna, ha blivit vilselett att godkänna och genomföra värdepappersaffärerna genom felaktig information i en handling. Men den nya bevisningen visar att handlingen inte ens existerade vid tidpunkten för värdepappersaffärerna – och att det var vittnet själv som stod bakom att handlingen senare upprättades i samband med att Gustavia granskades av Finansinspektionen.

 

Utöver falska vittnesuppgifter åberopar Alexander Ernstberger ny bevisning som motsäger centrala slutsatser om förtroendeställning och brottsplan som hovrätten lagt till grund för den fällande domen.

 

– Det handlar bland annat om ett nytt vittne från en av de investmentbanker som emitterade de aktuella värdepapperna, som uppger att affärerna var rättsenliga och priset marknadsmässigt, säger Percy Bratt.

Uncategorized