Thorbjörn Öström ny delägare

Uncategorized

Advokat Thorbjörn Öström har per den 1 maj 2022 gått in som ny delägare i Bratt Feinsilber Harling.
 
Thorbjörn arbetar i huvudsak med medierätt med särskilt fokus på licensavtal, upphovsrätt och yttrande- och informationsfrihet. Han har särskild inriktning mot legal public affairs och har mer än 20 års erfarenhet av arbete för organisationer och företag i bland annat film-, musik-, och bokbranscherna.
 
Thorbjörn kom till advokatbyrån 2021 och förstärkte då advokatbyråns erbjudande på medierättsområdet, där Bratt Feinsilber Harling sedan tidigare har lång och gedigen erfarenhet av tryckfrihetsmål, intrångsmål och andra medierättsliga tvister.

Advokat Joakim Lundqvist invald i styrelsen för Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Uncategorized

Internationella juristkommissionen (ICJ) är en ideell och politiskt oberoende organisation som bildades 1952 och är baserad i Genève. ICJ övervakar och rapporterar överträdelser av de mänskliga rättigheterna över hela världen och skickar observatörer till länder där rättsstatens principer står på spel.
 
Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) skapades strax efter inrättandet av ICJ och arbetar för att främja mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Sverige samt internationellt.
 
Vi är i dag glada att kunna meddela att advokat Joakim Lundqvist under gårdagens årsmöte valdes in som styrelseledamot i ICJ-S. Joakim har särskild kompetens på det människorättsliga området och ser fram emot att bidra till ICJ-S viktiga arbete.

Advokat Thorbjörn Öström om “Det nya upphovsrättsliga landskapet”

Uncategorized

Den 26 april talade advokat Thorbjörn Öström på KLYS konstnärspolitiska konferens ”Kulturens växtkraft” på Moderna Museet.
 
Thorbjörn talade under rubriken ”Det nya upphovsrättsliga landskapet” om vilken effekt EU:s nya upphovsrättsdirektiv kan tänkas få för avtalsmarknaden och de upphovsrättsliga ekosystemen i Sverige och övriga medlemsstater. Det s.k. DSM-direktivet implementeras just nu i svensk lagstiftning och den nya lagen beräknas börja gälla vid årsskiftet.
 
Har du frågor om hur den nya upphovsrättslagen kan komma att påverka dig eller din verksamhet? Tveka inte att höra av dig till advokat Thorbjörn Öström, som varit involverad i lagstiftningsarbetet sedan direktivet förhandlades.

Friande dom i historiskt tryckfrihetsmål

Uncategorized

I augusti 2020 gav debattören och författaren Cissi Wallin ut boken ”Allt som var mitt – Historien som inte får berättas”. I boken gav hon en självbiografisk skildring av den hårt mediebevakade rättegången hösten 2019, där hon dömdes för grovt förtal med anledning av ett antal Instagram-inlägg 2017 som utgjorde startskottet för det svenska #MeToo-upproret. Domen är överklagad och inväntar prövning i hovrätten.
 
Med anledning av boken beslutade Justitiekanslern 2021 att väcka åtal mot Cissi Wallin för tryck- och yttrandefrihetsbrottet grovt förtal. Justitiekanslern motiverade åtalsbeslutet med att Cissi Wallin vid rättegången 2019 dömdes för samma uppgifter som förekommer i boken. Vid en fällande dom skulle det ha varit första gången sedan 1966 som en person fällts för förtal i ett tryckfrihetsmål i Sverige på grund av uppgifter i en bok. Cissi Wallin har hela tiden förnekat brott.
 
Efter tre dagars huvudförhandling i Stockholms tingsrätts avgjordes målet i går. Juryn beslutade att fria Cissi Wallin och fastslog därmed att hon inte har begått grovt förtal genom sin bok.
 
Advokat Percy Bratt var försvarare i målet.
 
Läs mer här: https://www.dn.se/kultur/jury-friar-cissi-wallin-fran-grovt-fortal/

Yttrandefriheten skadas av den utbredda osäkerheten gällande förtal

Uncategorized

Om vi inte vet vad vi får säga och skriva om varandra samt var gränsen för det tillåtna går, kan vi då säga att vi i realiteten kommer i åtnjutande av yttrandefriheten på sätt som den skyddas i våra grundlagar och utgör en förutsättning för vår demokratiska rättsstat?
 
Det är en av frågorna som advokat Joakim Lundqvist ställer i en debattartikel som i dag publicerats i Dagens Juridik, där han skriver om att den utbredda osäkerheten hos allmänheten om vad som utgör förtal skadar yttrandefriheten.
 
Läs hela artikeln här:
 
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-yttrandefriheten-skadas-av-den-utbredda-osakerheten-gallande-fortal/

Tidskriften Advokaten om Percy Bratt och Thorbjörn Öström på Advokatdagarna

Uncategorized

Julen närmar sig och vi vill passa på att tipsa om tidskriften Advokatens senaste nummer, där advokat Percy Bratt och senior associate Thorbjörn Öström båda omnämns med anledning av att de talade under Advokatdagarna.
 
Advokat Percy Bratt talade om de nya miljömålen och motsättningen mellan dagens demokrati samt kommande generationers rätt till ett hållbart klimat.
 
Senior associate Thorbjörn Öström talade, tillsammans med advokat Magnus Tonell vid Next Advokater, om de kommande förändringarna i upphovsrättslagen med anledning av det omdebatterade DSM-direktivet.
 
God Jul, Gott Nytt År och trevlig läsning önskar vi på Bratt Feinsilber Harling!

Åtal väckt i Lundin-målet

Uncategorized

Åklagaren har i dag, den 11 november 2021, väckt åtal mot två företrädare för dåvarande Lundin Oil AB för medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott, i Sudan 1999-2003.
 
De misstänks för att ha medverkat till att den dåvarande sudanesiska regimen begick brott mot krigets lagar i syfte att säkra bolagets oljeverksamhet i södra Sudan.
 
En av de tilltalade åtalas för medhjälp under perioden maj 1999-mars 2003 och den andra under perioden oktober 2000-mars 2003. De två åtalade hade enligt åklagaren det avgörande inflytandet över Lundin Oils verksamhet i Sudan.
 
I samband med åtalet yrkas också förverkande från Lundin Energy AB om ett belopp av 1 391 791 000 kr, vilket enligt åklagaren motsvarar värdet av den vinst om 720 098 000 kr som bolaget gjorde vid försäljningen av verksamheten 2003.
 
Fakta om utredningen:
- Ca 270 förhör har hållits.
- Ca 150 personer har blivit hörda i utredningen.
- Förundersökningsprotokollet omfattar drygt 80 000 sidor.
 
Advokat Percy Bratt är ett av de tre målsägandebiträdena i målet.
 
Läs hela Åklagarmyndighetens pressmeddelande:
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/november/atal-for-medhjalp-till-folkrattsbrott-grovt-brott-i-sudan/

Uppehållstillstånd med hänvisning till barnets bästa

Uncategorized

I MIG 2020:24 beviljade Migrationsöverdomstolen ett 14-årigt barn, som fötts och växt upp i Sverige, uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Detta motiverade Migrationsöverdomstolen – bland annat med hänvisning till Barnkonventionen – med att barnets bästa i målet vägde tyngre än statens motstående intresse av en reglerad invandring.
 
Efter detta avgörande har emellertid ett antal fall uppmärksammats i media, där barn står inför att utvisas i strid med barnets bästa.
 
De senaste veckorna har biträdande jurist Anastasia Matveeva och advokat Joakim Lundqvist dock haft glädjen att i flertalet ärenden kunna meddela att barn – och därigenom även deras familjer – beviljats uppehållstillstånd med hänvisning till barnets bästa och rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt artikel 8 Europakonventionen. Vår förhoppning är att principen om barnets bästa i fortsättningen ska tillmätas den vikt som faktiskt krävs i ärenden som rör barn och att vi därmed inte ska behöva läsa om fler fall där barn utvisas i strid med barnets bästa.

Vi välkomnar Thorbjörn Öström

Uncategorized

Vi är glada att kunna meddela att Thorbjörn Öström sedan den 1 september 2021 är ny medarbetare vid Advokatbyrån.
 
Thorbjörn Öström är upphovsrättsexpert med en mångårig erfarenhet både från det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Thorbjörn Öström kommer närmast från en tjänst som Senior Legal Counsel på STIM.  Genom denna rekrytering breddar Advokatbyrån ytterligare sin kompetens inom immaterialrätten.
 
Vi hälsar Thorbjörn Öström varmt välkommen!