”Värdet i diskussionen går förlorad när korten blandas bort”

Uncategorized
Justitiekanslerns beslut att utge skadestånd om 840 000 kr till en dömd våldtäktsman har väckt starka reaktioner.

 

Biträdande jurist Joakim Lundqvist skriver i dag i en replik i Dagens Juridik om vikten av att i diskussionen inte ta utgångspunkt i felaktiga påståenden, även när fråga är om moraliskt utmanande frågor.

 

Läs hela repliken här:

Dagens juridik om historisk dom i Patent- och marknadsöverdomstolen

Uncategorized

Patent- och marknadsdomstolen meddelade tidigare i år dom mot ett antal personer som begått intrång i TV-företags sändningar och ålade intrångsgörarna att sammanlagt betala närmare 94 mkr i skadestånd.

 

Efter överklagande har Patent- och marknadsöverdomstolen nu prövat saken och i stort fastställt underinstansens dom. Detta är första gången någonsin som den s.k. ”signalrätten” – och beräkning av ersättning för intrång i denna – har prövats av högre instans i Sverige.

 

Advokat Susanne Feinsilber och biträdande jurist Joakim Lundqvist är ombud för samtliga bolag.

 

Läs mer om domen i Dagens juridik:

 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/mangmiljonskadestand-for-man-som-salde-pirat-tv/

Svenska kvinnor och barn i syriska läger går till Europadomstolen

Uncategorized

Förra veckan rapporterades om att Sverige av FN-experter på mänskliga rättigheter uppmanas att omedelbart ta hem sina medborgare från lägren i nordöstra Syrien. Situationen i lägren är att likna med tortyr och de kvinnor och barn som befinner sig i lägren är varje dag i livsfara.

I dag skickar advokat Percy Bratt och biträdande jurist Joakim Lundqvist, som ombud för ett antal kvinnor och barn i lägret Roj, in klagomål mot Sverige till Europadomstolen och hävdar att Sveriges underlåtenhet att hämta hem sina medborgare innebär allvarliga kränkningar av deras mänskliga rättigheter.

Läs mer om klagomålen i den artikel som i dag publicerats i Dagens Juridik:

https://www.dagensjuridik.se/debatt/svenska-kvinnor-och-barn-i-syriska-lager-gar-till-europadomstolen/

Biträdande jurist Anastasia Matveeva undervisar i Europarätt

Uncategorized

Förra veckan höll biträdande jurist Anastasia Matveeva undervisning i Europarätt för studenter som läser sin sista termin på Paralegalprogrammet vid Påhlmans Handelnsinstitut. Vi tackar för den positiva feedback som vi har fått om undervisningen! ⁣

I dag kommer studenterna att examineras på kursens huvudsakliga delar – EU-rätt och Europakonventionsrätt. Vi önskar studenterna stort lycka till på tentamen och i deras framtida, viktiga arbete som Paralegals!

Advokat Percy Bratt mottar pris för framstående insatser

Uncategorized

Vi har tidigare stolt meddelat att advokat Percy Bratt tilldelats pris för sina framstående insatser inom advokatyrket. Advokat Percy Bratt har nu fått motta priset vid en prisutdelning på Advokatsamfundet.

 

I samband med prisutdelningen hölls också ett spännande samtal om rättsstatliga värden och parallellsamhällen mellan advokat Percy Bratt, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen Helena Jäderblom samt Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

 

Prisutdelningen och samtalet går att se på Advokatsamfundets Youtube-sida: