Tydlig signal till piraterna – över 200 miljoner utdömt i skadestånd

Uncategorized

Patent-och Marknadsdomstolen (PMD) har i dag avkunnat dom i ett mål där tre personer stod åtalade för brott mot Avkodningslagen och mot den i Upphovsrättslagen reglerade så kallade signalrätten. Målsägandebolagen, som samtliga var utländska TV-företag, hade framställt krav på ersättning för intrånget i bolagens signalrätt.

 

Det är första gången intrång i signalrätten prövas i svensk domstol.

 

PMD dömde de tre personerna till fängelse i 2,5 respektive 1 år och till att, solidariskt med det bolag i vilket verksamheten bedrivits, betala ut skälig ersättning till ett av målsägandebolagen med drygt 194 000 000 SEK och med drygt 14 000 000 SEK till det andra. PMD tillämpade därvid den modell för beräkning av ersättning som Högsta Domstolen fastslagit ska användas vid brott mot Avkodningslagen.

 

Målsägandebolagen biträddes samtliga av advokat Susanne Feinsilber vid Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling.

 

Article in Dagens Juridik

Uncategorized

Södertälje tingsrätt har fastslagit att en person som under två brottsperioder genom olagliga cardsharingnätverk tillhandahållit betal-TV-sändningar till totalt 1 736 personer är skyldig att till de två TV-bolag som är målsägande i målet utge skälig ersättning med totalt cirka 37 miljoner kronor. Verksamheten utgör brott mot lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning och ersättningen är beräknad utifrån vad det skulle ha kostat om det aktuella antalet användare skulle tecknat legala abonnemang med bolagen. Ombud för TV-bolagen är advokat Susanne Feinsilber och jur. kand. Elin Alfheim. Domen har överklagats.

Ny medarbetare

Okategoriserad

Advokatbyrån Bratt & Feinsilber har anställt jur kand Elin Thyr som ny medarbetare. Elin kommer närmast från Göteborgs Universitet och har även praktiserat vid Centrum för rättvisa.

Skälig ersättning i cardsharing-mål

Okategoriserad

Södertälje tingsrätt har fastslagit att en person som under två brottsperioder genom olagliga cardsharingnätverk tillhandahållit betal-TV-sändningar till totalt 1 736 personer är skyldig att till de två TV-bolag som är målsägande i målet utge skälig ersättning med totalt cirka 37 miljoner kronor. Verksamheten utgör brott mot lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning och ersättningen är beräknad utifrån vad det skulle ha kostat om det aktuella antalet användare skulle tecknat legala abonnemang med bolagen. Ombud för TV-bolagen är advokat Susanne Feinsilber och jur. kand. Elin Alfheim. Domen har överklagats.