Hovrättsdom i cardsharingmål

Okategoriserad

Svea hovrätt meddelade idag dom i ett mål om brott mot avkodningslagen, sk. cardsharing. Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling var ombud för målsägandebolagen och biträdde åtalet samt förde målsägandebolagens skadeståndstalan.

Den tilltalade dömdes för brott mot avkodningslagen under två brottsperioder, till fängelse i ett år och tre månader, och förpliktades att utge skadestånd till målsägandebolagen med totalt cirka 21,5 miljoner kronor.

Svea hovrätts dom är den första överrättsdomen efter Högsta domstolens dom av den 20 november 2013 i mål T 6015-11, som gällde beräkningen av skälig ersättning enligt 9 § avkodningslagen. Svea hovrätt utvecklade genom sin dom den princip som fastslagits genom Högsta domstolens dom, att den skäliga ersättningen ska beräknas med utgångspunkt i målsägandebolagens abonnemangsavgifter. Därtill fastslog hovrätten att en uppskattning av det genomsnittliga antalet användare i nätverket under brottstiden, med utgångspunkt i nätverkets konfigurationsfiler, ska läggas till grund för beräkningen av den skäliga ersättningen.

Svea hovrätt uttalade även att skälig ersättning enligt 9 § avkodningslagen enbart ersätter målsägandebolens förlorade abonnemangsintäkter avseende kunderna i nätverket. Övriga skadetyper ska ersättas genom ersättningsposten ersättning för ytterligare ekonomisk skada i 9 § avkodningslagen. Hovrätten konstaterar med utgångspunkt i den av målsägandebolagen framlagda bevisningen att cardsharing leder till en rad andra skadeverkningar utöver att kunderna i cardsharingnätverket inte betalar abonnemangsavgifter till bolagen. Hovrätten konstaterar vidare att det inte är rimligt att kräva att målsägandebolagen ska presentera ytterligare bevisning om exakt hur stor den ytterligare ekonomiska skadan är. Skadan ska därför enligt hovrätten uppskattas jämlikt 35:5 § RB och ta sin utgångspunkt i nätverkets storlek. I det aktuella fallet fann hovrätten att ersättningen för ytterligare skada skulle uppskattas till 1/10 av den skäliga ersättningen.

Ny medarbetare

Okategoriserad

Advokatbyrån Bratt & Feinsilber har anställt jur kand Elin Thyr som ny medarbetare. Elin kommer närmast från Göteborgs Universitet och har även praktiserat vid Centrum för rättvisa.

Skälig ersättning i cardsharing-mål

Okategoriserad

Södertälje tingsrätt har fastslagit att en person som under två brottsperioder genom olagliga cardsharingnätverk tillhandahållit betal-TV-sändningar till totalt 1 736 personer är skyldig att till de två TV-bolag som är målsägande i målet utge skälig ersättning med totalt cirka 37 miljoner kronor. Verksamheten utgör brott mot lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning och ersättningen är beräknad utifrån vad det skulle ha kostat om det aktuella antalet användare skulle tecknat legala abonnemang med bolagen. Ombud för TV-bolagen är advokat Susanne Feinsilber och jur. kand. Elin Alfheim. Domen har överklagats.