Nominerade till spetskurs om mänskliga rättigheter i Europarådets regi

Uncategorized

Advokaterna Karl Harling och Joakim Lundqvist har, av Sveriges advokatsamfund och Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), blivit nominerade till att delta i kursen ”The Environment and Human Rights”.

 

Kursen organiseras av CCBE och tillhandahålls samt finansieras av EU och Europarådet inom ramen för det gemensamma projektet ”European Program for Human Rights Professionals in the European Union” (HELP). Det övergripande målet med projektet är förbättra professionella aktörers förmåga att effektivt och konsekvent tillämpa grundläggande europeiska rättighetsstandarder.

 

Den 10 oktober 2023 kommer Karl och Joakim, tillsammans med nominerade deltagare från andra europeiska länder, att närvara vid Europarådets lansering av kursen på plats i Strasbourg.

Huvudförhandling inledd i Lundin-målet

Uncategorized

I dag inleddes huvudförhandlingen i det så kallade Lundin-målet rörande medhjälp till folkrättsbrott i Sydsudan mellan åren 1999-2003.

 

Advokaterna Percy Bratt och Karl Harling är målsägandebiträden för ett stort antal målsägande i målet. Huvudförhandlingen beräknas pågå i cirka 2,5 år.

Vi söker: Advokat eller biträdande jurist med kompetens inom brottmål

Uncategorized

Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling växer och är i behov av förstärkning av en advokat eller biträdande jurist med kompetens inom brottmål.

 

Arbetsbeskrivning

Som medarbetare på Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling får du arbeta med brottmål i egenskap av försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.

 

Du får även möjlighet att arbeta med mänskliga rättigheter, medierätt, tryck- och yttrandefrihetsrätt, samt viss tvistelösning.

 

Vem är du?

Vi söker dig som är advokat, eller är biträdande jurist och snart blir advokat, med erfarenhet av att arbeta med brottmål. Du förväntas att ta ett stort eget ansvar och att hantera dina ärenden självständigt, med stöttning från advokatbyråns delägare.

 

Det är meriterande om du även har kompetens inom eller intresse för advokatbyråns övriga specialområden: mänskliga rättigheter, medierätt, tryck- och yttrandefrihetsrätt, samt tvistelösning.

 

Vi tror att du är en engagerad och initiativtagande person med en vilja att utvecklas, som värderar noggrannhet och ett advokatetiskt korrekt arbetssätt.

 

Vilka är vi?

Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling grundades år 1995. Våra verksamhetsområden har med tiden utvecklats, men vi har behållit vår tydliga identitet som processbyrå med specialkompetens inom: brottmål, mänskliga rättigheter, medierätt, tryck- och yttrandefrihetsrätt, samt tvistelösning.

 

Vi har ett brett nätverk inom bland annat den akademiska världen och våra medarbetare anlitas ofta som föreläsare och kursledare inom olika rättsområden.

 

Din ansökan

Skicka din ansökan, innefattande CV och personligt brev samt eventuella referenser, till info@bfhlaw.se.

 

Urval och intervjuer sker löpande. Tillträde snarast möjligt.

Alexander Ernstberger ansöker om resning

Uncategorized

En resningsansökan har lämnats in till Högsta domstolen av tidigare Allra-vd:n Alexander Ernstberger. Med åberopande av omfattande ny bevisning begär han nu att Allra-målet ska prövas på nytt. Den nya bevisningen visar bland annat att ett nyckelvittne medvetet har lämnat falska uppgifter i förhör.

 

– Den omständigheten att ett vittne har lämnat felaktiga vittnesuppgifter, och att uppgifterna sedan har fått direkt betydelse för den fällande domen, är mycket allvarligt och en stark grund för att resning ska beviljas, säger advokat Percy Bratt, som tillsammans med advokat Joakim Lundqvist är Alexander Ernstbergers ombud.

 

Efter att ha friats av Stockholms tingsrätt dömdes Alexander Ernstberger, tidigare vd i fondbolaget Allra, av Svea hovrätt till sex års fängelse och att betala hundratals miljoner i skadestånd för grov trolöshet mot huvudman samt grov mutbrottslighet. Till grund för den fällande domen, som meddelades i juli 2021, lades att han skulle ha varit delaktig i en brottsplan bestående i att först göra en medvetet dyr värdepappersaffär och sedan, genom utbetalningar från värdepappersförmedlaren, berika sig på pensionsspararnas bekostnad.

 

Alexander Ernstberger har hela tiden förnekat brott och hävdat sin oskuld. Med åberopande av omfattande ny bevisning har han nu lämnat in en resningsansökan till Högsta domstolen och begär att Allra-målet ska tas upp till prövning på nytt.

 

I den 76 sidor långa resningsansökan skriver Percy Bratt och Joakim Lundqvist bland annat att ett nyckelvittne medvetet har lämnat falska uppgifter i förhör. Enligt vittnets uppgifter skulle Gustavia, vilket var fondbolaget som ansvarade för de aktuella pensionsfonderna, ha blivit vilselett att godkänna och genomföra värdepappersaffärerna genom felaktig information i en handling. Men den nya bevisningen visar att handlingen inte ens existerade vid tidpunkten för värdepappersaffärerna – och att det var vittnet själv som stod bakom att handlingen senare upprättades i samband med att Gustavia granskades av Finansinspektionen.

 

Utöver falska vittnesuppgifter åberopar Alexander Ernstberger ny bevisning som motsäger centrala slutsatser om förtroendeställning och brottsplan som hovrätten lagt till grund för den fällande domen.

 

– Det handlar bland annat om ett nytt vittne från en av de investmentbanker som emitterade de aktuella värdepapperna, som uppger att affärerna var rättsenliga och priset marknadsmässigt, säger Percy Bratt.

Advokat Karl Harling förordnad som målsägandebiträde i Lundin-målet

Uncategorized

Den 5 september 2023 inleds huvudförhandlingen i det så kallade Lundin-målet rörande medhjälp till folkrättsbrott i Sydsudan mellan åren 1999-2003. Sedan utredningen inleddes 2014 har advokat Percy Bratt och advokat Thomas Bodström varit målsägandebiträden för ett stort antal målsägande vardera.

 

Sedan det stod klart att huvudförhandlingen i målet beräknas komma att pågå under två och ett halvt år begärde Percy Bratt och Thomas Bodström att ytterligare målsägandebiträden skulle förordnas. Detta eftersom det, med hänsyn särskilt till den synnerligen långa huvudförhandlingstiden, finns en risk att förhandlingen måste avbrytas och tas om för det fall att någon av dem blir förhindrade att närvara.

 

Efter överklagande av Stockholms tingsrätts beslut att avslå begäran har Svea hovrätt nu beslutat att förordna advokat Karl Harling som målsägandebiträde jämte Percy Bratt i målet.

HD: Behov av vägledning rörande relationen mellan GDPR och grundlag

Uncategorized

Högsta domstolen har den 21 mars 2023 meddelat prövningstillstånd i ett mål som aktualiserar frågan om relationen mellan EU:s dataskyddsförordning och grundlagsskyddet för yttrandefrihet i form av publicering av uppgifter om lagföring på webbplatser.

 

Enligt Högsta domstolen saknas vägledande avgörande i frågan och det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att målet prövas av högre rätt. Högsta domstolen har därför beslutat att meddela tillstånd till målets prövning i hovrätten.

 

Advokat Percy Bratt är ombud i målet och ser nu förväntansfullt fram emot prövningen i Svea hovrätt.

Joakim Lundqvist ny delägare

Uncategorized

Advokat Joakim Lundqvist är sedan den 7 mars 2023 ny delägare i Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling.

 

Joakim arbetar i huvudsak med mänskliga rättigheter, brottmål, tvistelösning och medierätt. Han är styrelseledamot i Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen, styrelsesuppleant i tre stiftelser förvaltade av Sveriges advokatsamfund och har framhållits som en av “morgondagens ledare” av Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen.

 

Han anslöt till advokatbyrån 2018, antogs som advokat 2021 och har framgångsrikt drivit uppmärksammade mål både i Sverige och internationellt.

Framtidens Läromedelsmarknad

Uncategorized

Advokat Thorbjörn Öström har under 2022 på uppdrag av Läromedelsförfattarna genomfört en marknadsanalys av digitaliseringens effekter på läromedelsmarknaden. Den 10 februari släpptes rapporten ”Framtidens Läromedelsmarknad” vid ett välbesökt branschseminarium i Stockholm, där bland andra Tim Oates (Camebridge Assesment), Fredrik Malm (Liberalerna), Erik Wikberg (ek.dr. Handelshögskolan), Jannie Jeppesen (Swedish Edtech Industries) och Per Kornhall (Läromedelsförfattarna) deltog.

 

”Ett enormt spännande och stimulerande uppdrag, där det varit särskilt intressant att notera skillnaderna mellan marknaden för läromedel och närliggande marknader som musik, film och allmänlitteratur” säger Thorbjörn Öström, som passar på att tacka alla som bidragit med tankar och kunskap i projektet.

 

Rapporten hittar du här: https://www.linkedin.com/posts/laromedelsforfattarna_framtidens-l%C3%A4romedel-en-marknadsanalys-activity-7029714473196150784-zfUb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Tidskriften Advokaten om Joakim Lundqvist på resa i Förintelsens fotspår

Uncategorized

I det senaste numret av tidskriften Advokaten går det att läsa om att advokat Joakim Lundqvist, som en av två advokater, var med och representerade advokatkåren på en Hågkomstresa för ”morgondagens ledare” till Förintelsens minnesplatser i Norge i november förra året.

 

Resan arrangerades av Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen tillsammans med Voksenåsen, vilket är Norges nationalgåva till Sverige som tack för den humanitära hjälpen under andra världskriget och som i dag drivs som ett center för svensk-norskt samarbete.

 

Resan gjorde starkt intryck och Joakim Lundqvist lyfter i artikeln bland annat fram vikten av att minnas händelserna i Norge under andra världskriget för att något liknande inte ska kunna upprepas.

 

Läs mer: https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2023/nr-1-2023-argang-89/advokater-reste-i-forintelsens-spar/

DEBATT: ”Allra-vd:n Alexander Ernstberger är felaktigt dömd – tar målet till Europadomstolen”

Uncategorized

Dagens Juridik 2022-09-15: https://www.dagensjuridik.se/nyheter/debatt-allra-vdn-ar-felaktigt-domd-tar-malet-till-europadomstolen/
 
När det gäller mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen har den svenska staten hög svansföring internationellt. Vi drar oss inte för att berömma oss själva och kritisera andra länder. Det finns dock anledning att ifrågasätta självbilden. De senaste tio åren har Europadomstolen fällt Sverige för att ha brutit mot rätten till en rättvis rättegång vid flertalet tillfällen. Vi menar att Sverige snart kommer att fällas ytterligare en gång.
 
Ett av de mest uppmärksammade brottmålen i Sverige de senaste fem åren är det så kallade Allra-målet. Allra var ett aktiebolag verksamt inom den svenska premie­pensionsmarknaden, ett internationellt uppmärksammat och ännu i dag politiskt omdiskuterat pensionssystem vilket infördes på 1990-talet som en del i hanteringen av Sveriges krisande statsfinanser.
 
Förra året dömdes företrädare för Allra av hovrätten för brott med koppling till köp av vissa värdepapper. De hade tidigare frikänts av tingsrätten på alla punkter, vilket möttes med indignation från många opinionsbildare. Uppmärksamheten underblåstes av den politiska konflikten kring pensionssystemet som sådant.
 
Den av Allras företrädare som blivit mest omskriven är bolagets dåvarande vd, Alexander Ernstberger. Han dömdes av hovrätten till sex års fängelse och att betala hundratals miljoner i skadestånd för grov trolöshet mot huvudman samt grov mutbrottslighet.
 
Hovrättens dom framstod sannolikt som rimlig för de flesta. En närmast entydig mediebild var, och är alltjämt, att Alexander Ernstberger och medtilltalade genom olika smarta transaktioner blåst pensionsspararna på svindlande belopp. När vi blev tillfrågade att granska domen utifrån ett människorättsligt perspektiv ställde vi oss därför först frågande. På vilket sätt kan mänskliga rättigheter aktualiseras i detta sammanhang?
 
När vi granskade målet närmare framträdde dock en helt annan bild. Utöver att köpet av de aktuella värdepapperna faktiskt hade resulterat i en vinst för pensionsspararna på drygt 100 miljoner kronor, vilar den fällande domen på en prövning som i helt grundläggande avseenden strider mot kraven på en rättvis rättegång i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.
 
För att en person som anklagas för brott ska kunna försvara sig måste den först och främst veta vad den är anklagad för. För det andra måste den anklagade få del av all bevisning som myndigheterna innehar. För det tredje måste domstolen som prövar anklagelsen beakta de invändningar som den anklagade gör och ge tillräckliga skäl för det avgörande som domstolen kommer till, samt basera avgörandet på korrekta sakuppgifter.
 
I Allra-målet har hovrätten brutit mot samtliga av dessa grundläggande rättssäkerhetskrav och därmed allvarligt kränkt Alexander Ernstbergers rätt till en rättvis rättegång enligt Europakonventionen.
 
För det första åtalades Alexander Ernstberger för att ha fattat beslut om köp av värdepapper för pensionsspararnas pengar till ett överpris på minst 138 miljoner kronor och för att själv ha tillgodogjort sig en betydande del av detta belopp. Han åberopade tung bevisning som tillbakavisade påståendet om överpris. Hovrätten fällde honom dock för något helt annat än det som angavs i åtalet om överpris, nämligen att han skulle ha låtit beslutet om köp av de aktuella värdepapperna ”bero av” om han och en annan av Allras företrädare fick sälja vissa aktier i ett annat bolag. Detta kom som en total överraskning i hovrätten och Alexander Ernstberger hade ingen möjlighet att försvara sig mot påståendet.
 
För det andra avgjorde hovrätten målet trots att Alexander Ernstberger inte hade fått del av den utredning som bedrivits av Pensionsmyndigheten, detta trots att han enligt en dom i ett parallellt mål hade rätt att få del av den. Utredningen, som Alexander Ernstberger fortfarande inte har fått del av, innehåller dessutom sannolikt material som visar att han är oskyldig. Pensionsmyndighetens egna ombud har uttalat att det skulle ge Alexander Ernstberger ”säregna processuella fördelar” om han skulle få del av materialet.
 
För det tredje har hovrätten i sin fällande dom inte beaktat de betydande invändningar och den omfattande bevisning som Alexander Ernstberger framställt mot åtalet. Vidare har hovrätten i avgörande delar av målet, exempelvis när det gäller uppsåt, underlåtit att presentera skäl för sina slutsatser. Dessutom vilar domen i avgörande delar på felaktiga sakuppgifter om när dokument upprättats och avtal ingåtts, samt vilka avtal som överhuvudtaget har ingåtts.
 
Vid en prövning som uppfyller kraven som följer av rätten till en rättvis rättegång skulle Alexander Ernstberger aldrig ha dömts för brott. Alexander Ernstberger måste därför få en ny prövning som respekterar hans grundläggande mänskliga rättigheter. Mot denna bakgrund har vi givit in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen angående de allvarliga kränkningarna av hans rätt till en rättvis rättegång.
 
Europadomstolens granskning är viktig också i ett vidare perspektiv. Om Sverige ska kunna bibehålla sin stolta självbild som rättsstat i framkant, krävs att den svenska staten tar tag i de rättssäkerhetsproblem som på senare år har uppdagats – och att i förevarande fall visa att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras även i stora och uppmärksammade mål.
 

Advokat Percy Bratt

 
Advokat Joakim Lundqvist
 
——
 
Percy Bratt är advokat och tilldelades 2020 Sveriges Advokatsamfunds pris för framstående insatser inom advokatyrket. Han blev då bland annat beskriven som att han personifierar vikten och värdet av den demokratiska rättsstaten. Percy arbetar särskilt med människorättsfrågor och har varit ombud i uppmärksammade mål där Sverige samt Estland har fällts av Europadomstolen. Han är ordförande i Rättsfonden och tidigare ordförande i Civil Rights Defenders.
 
Joakim Lundqvist är advokat och styrelseledamot i Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Han har en särskild kompetens på det människorättsliga området och har bland annat varit delaktig i ett uppmärksammat mål där Estland fälldes av Europadomstolen.