Åtal väckt i Lundin-målet

Uncategorized

Åklagaren har i dag, den 11 november 2021, väckt åtal mot två företrädare för dåvarande Lundin Oil AB för medhjälp till folkrättsbrott, grovt brott, i Sudan 1999-2003.
 
De misstänks för att ha medverkat till att den dåvarande sudanesiska regimen begick brott mot krigets lagar i syfte att säkra bolagets oljeverksamhet i södra Sudan.
 
En av de tilltalade åtalas för medhjälp under perioden maj 1999-mars 2003 och den andra under perioden oktober 2000-mars 2003. De två åtalade hade enligt åklagaren det avgörande inflytandet över Lundin Oils verksamhet i Sudan.
 
I samband med åtalet yrkas också förverkande från Lundin Energy AB om ett belopp av 1 391 791 000 kr, vilket enligt åklagaren motsvarar värdet av den vinst om 720 098 000 kr som bolaget gjorde vid försäljningen av verksamheten 2003.
 
Fakta om utredningen:
- Ca 270 förhör har hållits.
- Ca 150 personer har blivit hörda i utredningen.
- Förundersökningsprotokollet omfattar drygt 80 000 sidor.
 
Advokat Percy Bratt är ett av de tre målsägandebiträdena i målet.
 
Läs hela Åklagarmyndighetens pressmeddelande:
https://www.aklagare.se/nyheter-press/pressmeddelanden/2021/november/atal-for-medhjalp-till-folkrattsbrott-grovt-brott-i-sudan/

Uppehållstillstånd med hänvisning till barnets bästa

Uncategorized

I MIG 2020:24 beviljade Migrationsöverdomstolen ett 14-årigt barn, som fötts och växt upp i Sverige, uppehållstillstånd på grund av särskilt ömmande omständigheter. Detta motiverade Migrationsöverdomstolen – bland annat med hänvisning till Barnkonventionen – med att barnets bästa i målet vägde tyngre än statens motstående intresse av en reglerad invandring.
 
Efter detta avgörande har emellertid ett antal fall uppmärksammats i media, där barn står inför att utvisas i strid med barnets bästa.
 
De senaste veckorna har biträdande jurist Anastasia Matveeva och advokat Joakim Lundqvist dock haft glädjen att i flertalet ärenden kunna meddela att barn – och därigenom även deras familjer – beviljats uppehållstillstånd med hänvisning till barnets bästa och rätten till respekt för privat- och familjeliv enligt artikel 8 Europakonventionen. Vår förhoppning är att principen om barnets bästa i fortsättningen ska tillmätas den vikt som faktiskt krävs i ärenden som rör barn och att vi därmed inte ska behöva läsa om fler fall där barn utvisas i strid med barnets bästa.

Vi välkomnar Thorbjörn Öström

Uncategorized

Vi är glada att kunna meddela att Thorbjörn Öström sedan den 1 september 2021 är ny medarbetare vid Advokatbyrån.
 
Thorbjörn Öström är upphovsrättsexpert med en mångårig erfarenhet både från det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Thorbjörn Öström kommer närmast från en tjänst som Senior Legal Counsel på STIM.  Genom denna rekrytering breddar Advokatbyrån ytterligare sin kompetens inom immaterialrätten.
 
Vi hälsar Thorbjörn Öström varmt välkommen!

”Värdet i diskussionen går förlorad när korten blandas bort”

Uncategorized
Justitiekanslerns beslut att utge skadestånd om 840 000 kr till en dömd våldtäktsman har väckt starka reaktioner.

 

Biträdande jurist Joakim Lundqvist skriver i dag i en replik i Dagens Juridik om vikten av att i diskussionen inte ta utgångspunkt i felaktiga påståenden, även när fråga är om moraliskt utmanande frågor.

 

Läs hela repliken här:

Dagens juridik om historisk dom i Patent- och marknadsöverdomstolen

Uncategorized

Patent- och marknadsdomstolen meddelade tidigare i år dom mot ett antal personer som begått intrång i TV-företags sändningar och ålade intrångsgörarna att sammanlagt betala närmare 94 mkr i skadestånd.

 

Efter överklagande har Patent- och marknadsöverdomstolen nu prövat saken och i stort fastställt underinstansens dom. Detta är första gången någonsin som den s.k. ”signalrätten” – och beräkning av ersättning för intrång i denna – har prövats av högre instans i Sverige.

 

Advokat Susanne Feinsilber och biträdande jurist Joakim Lundqvist är ombud för samtliga bolag.

 

Läs mer om domen i Dagens juridik:

 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/mangmiljonskadestand-for-man-som-salde-pirat-tv/

Advokat Karl Harling invald i Stockholmsavdelningens styrelse i Advokatsamfundet

Uncategorized

Sveriges advokatsamfunds verksamhet syftar bland annat till att upprätthålla en hög etisk och professionell standard hos Sveriges advokater. Advokatsamfundet är indelat i sju avdelningar.

 

Stockholmsavdelningens uppgift är att med särskilt iakttagande av ledamöternas lokala intressen inom avdelningens verksamhetsområde bidra till förverkligande av samfundets ändamål.

 

Advokat Karl Harling invaldes den 23 mars 2021 i Stockholmsavdelningens styrelse.

Dom mot intrångsgörare – ska betala 94 msek i skadestånd till TV-bolagen

Uncategorized

Patent- och marknadsdomstolen har nyligen dömt ett antal personer för brott efter att de i stor skala och under flera år bedrivit cardsharing- samt illegal iptv-verksamhet och därmed begått intrång i fem svenska TV-företags sändningar.

 

Målet är det andra någonsin där den s.k. ”signalrätten” har prövats i svensk domstol. Utöver att dömas för brott (varav två personer döms till fängelse) ska de tre huvudgärningsmännen även betala skälig ersättning till TV-företagen om närmare 94 mkr.

 

Advokat Susanne Feinsilber och biträdande jurist Joakim Lundqvist är ombud för samtliga bolag.

Advokat Percy Bratt om vikten av advokatkårens oberoende

Uncategorized

I dagens nummer av tidskriften Advokaten intervjuas advokat Percy Bratt i reportaget ”Advokatkårens ställning ifrågasatt”. Härvid uttalar han bland annat följande om vikten av advokatkårens oberoende:

 

”En fri, oberoende advokatkår är en nödvändig förutsättning för att den enskilde ska få ett effektivt skydd för sina rättigheter.”

 

Läs hela reportaget i Advokaten nr 3 2021 Årgång 87.

Svenska kvinnor och barn i syriska läger går till Europadomstolen

Uncategorized

Förra veckan rapporterades om att Sverige av FN-experter på mänskliga rättigheter uppmanas att omedelbart ta hem sina medborgare från lägren i nordöstra Syrien. Situationen i lägren är att likna med tortyr och de kvinnor och barn som befinner sig i lägren är varje dag i livsfara.

I dag skickar advokat Percy Bratt och biträdande jurist Joakim Lundqvist, som ombud för ett antal kvinnor och barn i lägret Roj, in klagomål mot Sverige till Europadomstolen och hävdar att Sveriges underlåtenhet att hämta hem sina medborgare innebär allvarliga kränkningar av deras mänskliga rättigheter.

Läs mer om klagomålen i den artikel som i dag publicerats i Dagens Juridik:

https://www.dagensjuridik.se/debatt/svenska-kvinnor-och-barn-i-syriska-lager-gar-till-europadomstolen/