Dagens juridik om historisk dom i Patent- och marknadsöverdomstolen

Patent- och marknadsdomstolen meddelade tidigare i år dom mot ett antal personer som begått intrång i TV-företags sändningar och ålade intrångsgörarna att sammanlagt betala närmare 94 mkr i skadestånd.

 

Efter överklagande har Patent- och marknadsöverdomstolen nu prövat saken och i stort fastställt underinstansens dom. Detta är första gången någonsin som den s.k. ”signalrätten” – och beräkning av ersättning för intrång i denna – har prövats av högre instans i Sverige.

 

Advokat Susanne Feinsilber och biträdande jurist Joakim Lundqvist är ombud för samtliga bolag.

 

Läs mer om domen i Dagens juridik:

 

https://www.dagensjuridik.se/nyheter/mangmiljonskadestand-for-man-som-salde-pirat-tv/

Uncategorized