Framgång i historiskt mål om grovt upphovsrättsbrott: 196 miljoner SEK utdömt

Advokat Joakim Lundqvist har, med biträde av advokat Thorbjörn Öström, framgångsrikt företrätt några av Sveriges största och ett av Europas största TV-företag i ett mål om grovt upphovsrättsbrott vid Patent- och marknadsdomstolen.

 

Det är första gången som en fällande dom har meddelats i ett mål gällande grovt upphovsrättsbrott sedan det grova brottet fördes in i upphovsrättslagen den 1 september 2020.

 

Målet rör olovlig återutsändning av TV-företagens televisionsutsändningar, det vill säga intrång i deras så kallade signalrätt. Patent- och marknadsdomstolen, som nu dömer två av de tilltalade till ansvar för grovt upphovsrättsbrott, har beslutat att även i sin helhet bevilja TV-företagens ersättningsanspråk om totalt drygt 196 miljoner SEK.

Uncategorized