Framtidens Läromedelsmarknad

Advokat Thorbjörn Öström har under 2022 på uppdrag av Läromedelsförfattarna genomfört en marknadsanalys av digitaliseringens effekter på läromedelsmarknaden. Den 10 februari släpptes rapporten ”Framtidens Läromedelsmarknad” vid ett välbesökt branschseminarium i Stockholm, där bland andra Tim Oates (Camebridge Assesment), Fredrik Malm (Liberalerna), Erik Wikberg (ek.dr. Handelshögskolan), Jannie Jeppesen (Swedish Edtech Industries) och Per Kornhall (Läromedelsförfattarna) deltog.

 

”Ett enormt spännande och stimulerande uppdrag, där det varit särskilt intressant att notera skillnaderna mellan marknaden för läromedel och närliggande marknader som musik, film och allmänlitteratur” säger Thorbjörn Öström, som passar på att tacka alla som bidragit med tankar och kunskap i projektet.

 

Rapporten hittar du här: https://www.linkedin.com/posts/laromedelsforfattarna_framtidens-l%C3%A4romedel-en-marknadsanalys-activity-7029714473196150784-zfUb?utm_source=share&utm_medium=member_desktop

Uncategorized