Huvudförhandling inledd i Lundin-målet

I dag inleddes huvudförhandlingen i det så kallade Lundin-målet rörande medhjälp till folkrättsbrott i Sydsudan mellan åren 1999-2003.

 

Advokaterna Percy Bratt och Karl Harling är målsägandebiträden för ett stort antal målsägande i målet. Huvudförhandlingen beräknas pågå i cirka 2,5 år.

Uncategorized