Joakim Lundqvist ny delägare

Advokat Joakim Lundqvist är sedan den 7 mars 2023 ny delägare i Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling.

 

Joakim arbetar i huvudsak med mänskliga rättigheter, brottmål, tvistelösning och medierätt. Han är styrelseledamot i Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen, styrelsesuppleant i tre stiftelser förvaltade av Sveriges advokatsamfund och har framhållits som en av “morgondagens ledare” av Micael Bindefelds Stiftelse till minne av Förintelsen.

 

Han anslöt till advokatbyrån 2018, antogs som advokat 2021 och har framgångsrikt drivit uppmärksammade mål både i Sverige och internationellt.

Uncategorized