Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling anlitas ofta för konsultationer i ärenden rörande Mänskliga fri- och rättigheter. Det kan handla om frågor om rätten till liv, rättegång inom skälig tid, förbudet mot dubbelbestraffning. Några av de artiklar som då är aktuella är artikel 1 och artikel 6 i Europakonventionen för mänskliga fri- och rättigheter. Advokatbyrån har drivit flera mot i Europadomstolen, men det är också vanligt förekommande att Europakonventionen för mänskliga fri- och rättigheter åberopas i det inhemska systemet. Klienter i ärenden rörande mänskliga rättigheter är både privatpersoner och företag.

KONTAKT

Vill du besöka oss så kan du göra det på vår besöksadress: Köpmangatan 15 i Gamla stan. Behöver du komma i kontakt med oss så kan du göra det på följande sätt: tel: +46 (0)8-667 40 01, fax: +46 (0)8-667 40 08, postadress: Köpmangatan 15, 111 31 Stockholm, eller maila till oss på info@bfhlaw.se.

123movies
embed google maps on website