Nominerade till spetskurs om mänskliga rättigheter i Europarådets regi

Advokaterna Karl Harling och Joakim Lundqvist har, av Sveriges advokatsamfund och Rådet för de europeiska advokatsamfunden (CCBE), blivit nominerade till att delta i kursen ”The Environment and Human Rights”.

 

Kursen organiseras av CCBE och tillhandahålls samt finansieras av EU och Europarådet inom ramen för det gemensamma projektet ”European Program for Human Rights Professionals in the European Union” (HELP). Det övergripande målet med projektet är förbättra professionella aktörers förmåga att effektivt och konsekvent tillämpa grundläggande europeiska rättighetsstandarder.

 

Den 10 oktober 2023 kommer Karl och Joakim, tillsammans med nominerade deltagare från andra europeiska länder, att närvara vid Europarådets lansering av kursen på plats i Strasbourg.

Uncategorized