VÄLKOMMEN!

Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling grundades år 1995. Vårt arbete präglas av engagemang och lyhördhet tillsammans med ett genuint intresse för juridiken. Välkommen till advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling.


AREAS OF EXPERTISE

Mänskliga Rättigheter


Vi har en specialinriktning och kompetens inom människorättsjuridiken, med tonvikt på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Vi är ofta anlitade i mål som rör mänskliga rättigheter och vi gör även rättsutredningar i bland annat brott- och skattemål, allmän förvaltningsrätt och tvistemål där frågor om mänskliga rättigheter aktualiseras. Advokatbyrån har också en omfattande erfarenhet av processer vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

 

Skadeståndsrätt


Advokatbyrån har alltsedan starten haft en tydlig inriktning på skadeståndsrätt innefattande allt från personskador till skador i kommersiella sammanhang. Advokatbyrån var även ombud i den första grupptalan i Sverige (Aer-Olympic) och har även varit ombud för föreningen Grupptalan mot Skandia.

Brottmål


Advokatbyråns advokater är verksamma som offentliga och privata försvarare samt målsägandebiträden i brottmål. Vi har stor erfarenhet av att företräda såväl personer som är misstänkta för brott som person som blivit utsatta för brott.

 

Mediarätt


Advokatbyrån har en lång och bred erfarenhet av tryckfrihetsmål och andra medierättsliga tvister, framförallt på upphovsrättens område. Vi företräder bland annat flera av Sveriges större mediebolag i denna typ av tvister.

THE TEAM

 • Percy Bratt

  Percy Bratt

  Advokat 1992. Delägare i Bratt & Feinsilber AB sedan 1995.

  Mänskliga rättigheter, mediarätt och skadeståndsrätt. Jur kand vid Stockholms universitet 1982. Därefter anställning på Advokatbyrån Berg & Co under åren 1982 - 1995. Ordförande i Civil Rights Defenders och i Stiftelsen Rättsfonden. Percy Bratt är tillsammans med professor Ove Bring kursföreståndare i kursen praktisk europaprocess vid Stockholms universitet. Percy Bratt skriver även artiklar i fack- och dagspress rörande juridiska och rättspolitiska frågor.

 • Susanne Feinsilber

  Susanne Feinsilber

  Advokat 1997. Delägare i Bratt & Feinsilber AB sedan 1997.

  Skadeståndsrätt, mediarätt och brottmål. Jur kand vid Stockholms universitet 1987 och därefter ett års studier vid Johns Hopkins University of Advanced International Studies i Bologna, Italien. Tjänstgöring som biträdande jurist på Advokatbyrån Berg & Co AB under åren 1988 - 1995. Ledamot av Sveriges advokatsamfunds fullmäktige samt ledamot i Registerkontrolldele-gationen.

 • Karl Harling

  Karl Harling

  Advokat 2006. Delägare i Bratt & Feinsilber AB sedan 2006.

  Brottmål och skadeståndsrätt. Jur kand vid Stockholms universitet 2000. Tingstjänstgöring vid Karlstads (Värmlands) tingsrätt 2000-2002. Kom till Advokatbyrån Bratt & Feinsilber 2003 och blev advokat och delägare 2006. Karl Harling undervisar också i straffrätt vid Stockholms universitet.

 • Elin Alfheim

  Elin Alfheim

  Advokat 2013

  Mänskliga rättigheter, mediarätt, skadeståndsrätt och brottmål. Jur kand. vid Stockholms universitet 2007 och därefter magisterprogrammet i Europeisk immaterialrätt vid Stockholms universitet. Tingstjänstgöring vid Linköpings tingsrätt under 2007-2009. Beredningsjurist vid Solna tingsrätt 2010. Verksam på Advokatbyrån Bratt & Feinsilber sedan 2011.

 • Elin Thyr

  Elin Thyr

  Biträdande jurist

  Mänskliga rättigheter och EU-rätt Juristexamen vid Göteborgs universitet 2013 och har även läst vid Köpenhamns universitet hösten 2011. Praktik vid Centrum för rättvisa våren 2013. Elin har inriktat sina studier mot europarätt; främst Europakonventionen för de mänskliga rättigheterna och EU-rätt. Verksam på Advokatbyrån Bratt & Feinsilber sedan 2013.

 • Fredrik Magnusson

  Fredrik Magnusson

  Advokat 2013

  Brottmål, asylrätt, familjerätt och socialrätt. Jur kand. vid Stockholms universitet 2008. Arbetade vid styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) under åren 2007-2009. Kommer närmast från Brottmålsadvokaterna i Stockholm där han har varit verksam sedan 2010. Verksam på Advokatbyrån Bratt & Feinsilber sedan 2012.

 • Lina Elfwing

  Lina Elfwing

  Biträdande jurist

  Biträder inom byråns samtliga rättsområden. Jur.kand. vid Stockholms universitet 2012. Tingstjänstgöring vid Solna tingsrätt 2012-2014. EU-samordnare vid Migrationsverkets internationella strategienhet 2011-2012. Lina har inriktat sina studier mot migrationsrätt, EU-rätt och konstitutionell rätt. Hon har arbetat ideellt med rådgivning inom organisationen Gatujuristerna och har anordnat utbildningsdagar om diskrimineringslagstiftningen. Verksam på advokatbyrån sedan 2014.

 • Jennifer Gullback

  Jennifer Gullback

  Sekreterare

USEFUL LINKS

NEWS

Load more

No more posts to load.

CONTACT

Vill du besöka oss så kan du göra det på vår besöksadress, Linnégatan 89 A. Behöver du komma i kontakt med oss så kan du ringa eller skicka fax, Tel: +46 8 667 40 01 Fax: +46 8 667 40 08 eller så kan du skickat mail till oss vi vårt mailformulär.