Svenska kvinnor och barn i syriska läger går till Europadomstolen

Förra veckan rapporterades om att Sverige av FN-experter på mänskliga rättigheter uppmanas att omedelbart ta hem sina medborgare från lägren i nordöstra Syrien. Situationen i lägren är att likna med tortyr och de kvinnor och barn som befinner sig i lägren är varje dag i livsfara.

I dag skickar advokat Percy Bratt och biträdande jurist Joakim Lundqvist, som ombud för ett antal kvinnor och barn i lägret Roj, in klagomål mot Sverige till Europadomstolen och hävdar att Sveriges underlåtenhet att hämta hem sina medborgare innebär allvarliga kränkningar av deras mänskliga rättigheter.

Läs mer om klagomålen i den artikel som i dag publicerats i Dagens Juridik:

https://www.dagensjuridik.se/debatt/svenska-kvinnor-och-barn-i-syriska-lager-gar-till-europadomstolen/

Uncategorized