Thorbjörn Öström ny delägare

Advokat Thorbjörn Öström har per den 1 maj 2022 gått in som ny delägare i Bratt Feinsilber Harling.
 
Thorbjörn arbetar i huvudsak med medierätt med särskilt fokus på licensavtal, upphovsrätt och yttrande- och informationsfrihet. Han har särskild inriktning mot legal public affairs och har mer än 20 års erfarenhet av arbete för organisationer och företag i bland annat film-, musik-, och bokbranscherna.
 
Thorbjörn kom till advokatbyrån 2021 och förstärkte då advokatbyråns erbjudande på medierättsområdet, där Bratt Feinsilber Harling sedan tidigare har lång och gedigen erfarenhet av tryckfrihetsmål, intrångsmål och andra medierättsliga tvister.

Uncategorized