Tydlig signal till piraterna – över 200 miljoner utdömt i skadestånd

Patent-och Marknadsdomstolen (PMD) har i dag avkunnat dom i ett mål där tre personer stod åtalade för brott mot Avkodningslagen och mot den i Upphovsrättslagen reglerade så kallade signalrätten. Målsägandebolagen, som samtliga var utländska TV-företag, hade framställt krav på ersättning för intrånget i bolagens signalrätt.

 

Det är första gången intrång i signalrätten prövas i svensk domstol.

 

PMD dömde de tre personerna till fängelse i 2,5 respektive 1 år och till att, solidariskt med det bolag i vilket verksamheten bedrivits, betala ut skälig ersättning till ett av målsägandebolagen med drygt 194 000 000 SEK och med drygt 14 000 000 SEK till det andra. PMD tillämpade därvid den modell för beräkning av ersättning som Högsta Domstolen fastslagit ska användas vid brott mot Avkodningslagen.

 

Målsägandebolagen biträddes samtliga av advokat Susanne Feinsilber vid Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling.

 

Uncategorized