Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling har lång erfarenhet av att företräda rättighetshavare i tvister på upphovsrättens område, med särskild inriktning på upphovsrättsintrång. Ett exempel på detta är det s k länkningsmålet som för närvarande ligger för prövning i Högsta Domstolen och EU-domstolen. Som målsägandeombud för rättighetshavaren för advokatbyrån ofta såväl en ansvars- som en skadeståndstalan. I skadeståndsdelen är det fråga om krav på skälig ersättning och ersättning för ytterligare skada. Upphovsrätt är ett av de rättsområden där Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling har specialistkompetens.

Advokatbyrån företräder även mediebolag vid utnyttjanden i strid med avkodningslagen; lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning; t ex vid fall av s k cardsharing.

MEDARBETARE

 • Percy Bratt

  Percy Bratt

  Advokat │ Delägare

  Mänskliga rättigheter, medierätt och tvistelösning. Jur kand vid Stockholms universitet 1982. Anställd på Advokatbyrån Berg & Co under åren 1982-1995. Mottagare av Sveriges advokatsamfunds pris för framstående insatser inom advokatyrket (”Årets advokat” 2020). Ordförande i Stiftelsen Rättsfonden och tidigare ordförande i Civil Rights Defenders. Percy Bratt utgör tillsammans med advokat Jan Södergren kursledning i specialkursen Praktisk europaprocess vid Stockholms universitet. Percy Bratt skriver även artiklar i fack- och dagspress rörande juridiska och rättspolitiska frågor samt undervisar i konstitutionell rätt på Advokatsamfundets utbildning för framtida advokater. Språk: svenska, engelska och tyska.

 • Karl Harling

  Karl Harling

  Advokat │ Delägare

  Brottmål. Jur kand vid Stockholms universitet 2000. Tingstjänstgöring vid Karlstads (Värmlands) tingsrätt 2000-2002. Kom till Advokatbyrån 2003 och blev advokat och delägare 2006. Karl Harling har också undervisat i straffrätt vid Stockholms universitet. Ledamot av Sveriges advokatsamfunds Stockholmsavdelnings styrelse sedan 2021. Språk: svenska och engelska.

 • Joakim Lundqvist

  Joakim Lundqvist

  Advokat │ Delägare

  Arbetar med Advokatbyråns samtliga rättsområden. Juristexamen vid Stockholms universitet. Verksam på Advokatbyrån sedan 2018. Advokat sedan 2021. Delägare sedan 2023. Styrelseledamot i Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen. Styrelsesuppleant i tre stiftelser förvaltade av Sveriges advokatsamfund. Publicerad i Europarättslig tidskrift (ERT nr 4/2018). Undervisar i praktisk processrätt inom ramen för "Den nordiska rättegångstävlingen om de mänskliga rättigheterna". Språk: svenska och engelska.

 • Thorbjörn Öström

  Thorbjörn Öström

  Advokat │ Delägare

  Immaterialrätt, medierätt och avtalsrätt, med särskilt inriktning mot upphovsrätt. Jur kand vid Uppsala universitet 1999. Kommer närmast från en tjänst som Senior Legal Counsel på STIM och har tidigare arbetat på advokatbyråer, som förbundsjurist på Sveriges Författarförbund och som upphovsrättssamordnare på Kulturdepartementet. Thorbjörn Öström är styrelseledamot i Svenska föreningen för upphovsrätt (SFU) och har tidigare suttit i styrelsen för Bonus Copyright Access, ALIS och European Writers’ Council, där han också var vice ordförande. Thorbjörn Öström har mångårig erfarenhet av Legal Public Affairs och har deltagit både som expert och sakkunnig i ett flertal offentliga utredningar på upphovsrättsområdet. Håller regelbundet föredrag och undervisar. Språk: svenska och engelska.

VÅRA HUVUDOMRÅDEN

Mänskliga rättigheter


Vi har en specialinriktning och kompetens inom människorättsjuridiken, med tonvikt på Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Vi är ofta anlitade i mål som rör mänskliga rättigheter och vi gör även rättsutredningar i bland annat brott- och skattemål, allmän förvaltningsrätt och tvistemål där frågor om mänskliga rättigheter aktualiseras. Advokatbyrån har också en omfattande erfarenhet av processer vid Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

Brottmål


Vi har stor erfarenhet av att företräda både personer som är misstänkta för brott och personer som blivit utsatta för brott. Advokatbyråns medarbetare är verksamma som offentliga och privata försvarare samt målsägandebiträden i brottmål.

Medierätt


Advokatbyrån har en lång och bred erfarenhet av tryckfrihetsmål och andra medierättsliga tvister, framförallt på upphovsrättens område. Vi företräder bland annat flera av Sveriges större mediebolag i denna typ av tvister. Vi har även särskild kompetens rörande licensavtal och andra avtal inom medie- och underhållningssektorn.

Migrationsrätt


Advokatbyråns medarbetare åtar sig uppdrag i ärenden om asyl, förvar, arbetstillstånd och familjeanknytning. Med tidigare erfarenhet från Migrationsverket har vi särskild kompetens på det migrationsrättsliga området.

Tvistelösning / Skadeståndsrätt


Alltsedan starten har Advokatbyrån haft en tydlig inriktning på tvistelösning och skadeståndsrätt. Advokatbyrån var ombud i den första grupptalan i Sverige (Aer-Olympic) och har även varit ombud för föreningen Grupptalan mot Skandia.

NYHETER

Load more

No more posts to load.

KONTAKT

Vill du besöka oss så kan du göra det på vår besöksadress: Köpmangatan 15 i Gamla stan. Behöver du komma i kontakt med oss så kan du göra det på följande sätt: tel: +46 (0)8-667 40 01, fax: +46 (0)8-667 40 08, postadress: Köpmangatan 15, 111 31 Stockholm, eller maila till oss på info@bfhlaw.se.

123movies
embed google maps on website