”Värdet i diskussionen går förlorad när korten blandas bort”

Justitiekanslerns beslut att utge skadestånd om 840 000 kr till en dömd våldtäktsman har väckt starka reaktioner.

 

Biträdande jurist Joakim Lundqvist skriver i dag i en replik i Dagens Juridik om vikten av att i diskussionen inte ta utgångspunkt i felaktiga påståenden, även när fråga är om moraliskt utmanande frågor.

 

Läs hela repliken här:
Uncategorized