Yttrandefriheten skadas av den utbredda osäkerheten gällande förtal

Om vi inte vet vad vi får säga och skriva om varandra samt var gränsen för det tillåtna går, kan vi då säga att vi i realiteten kommer i åtnjutande av yttrandefriheten på sätt som den skyddas i våra grundlagar och utgör en förutsättning för vår demokratiska rättsstat?
 
Det är en av frågorna som advokat Joakim Lundqvist ställer i en debattartikel som i dag publicerats i Dagens Juridik, där han skriver om att den utbredda osäkerheten hos allmänheten om vad som utgör förtal skadar yttrandefriheten.
 
Läs hela artikeln här:
 
https://www.dagensjuridik.se/debatt/debatt-yttrandefriheten-skadas-av-den-utbredda-osakerheten-gallande-fortal/

Uncategorized