top of page
abstrakt struktur

Förtal

Den allt större spridningen av uppgifter via traditionella och sociala medier har medfört att förtal är ett brott som i dag är högaktuellt. Förtalslagstiftningen är komplicerad och det krävs noggranna juridiska överväganden för att avgöra om förtal har begåtts.

Vi är experter på förtal, inkluderat juryprocesser som aktualiseras om förtal begås på ett grundlagsskyddat medium (exempelvis böcker, tidningar, radio och tv) där tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är tillämplig.

Våra medarbetare har dessutom omfattande kompetens på det medieetiska området. Vi har med framgång drivit klagomål inför Medieombudsmannen och Mediernas Etiknämnd mot diverse tidningar vars publiceringar stått i strid med god publicistisk sed. 

Vår kompetens innefattar även krishantering i medialt uppmärksammade mål.

Kontakta oss för rådgivning:

  • Om du anklagas för förtal

  • Om du utsatts för förtal 

  • Gällande förhandling med tidningar angående artiklar där du, din verksamhet, eller dina medarbetare utpekas

  • Om du vill anmäla en tidning för artiklar där du, din verksamhet eller dina medarbetare utpekats i strid med god publicistisk sed

  • Gällande rättslig analys och utvärdering (exempelvis genom granskning av bok- och filmmanus eller utkast till artiklar och inlägg) före spridning av uppgifter som kan innebära förtal​

Kontakta oss

Adress

Köpmangatan 15

111 31 Stockholm 

Kontakt

Öppettider

Mån - Fre

8:00 – 17:00

E-post: info@bfhlaw.se  

Advokat Stockholm

bottom of page