top of page
Vitt rum

Mänskliga rättigheter

Vi har särskild expertis inom mänskliga rättigheter, med tonvikt på Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (förkortat Europakonventionen eller EKMR).

Vår kompetens inom mänskliga rättigheter är något som genomsyrar vårt arbete i samtliga ärenden och verksamhetsområden. Vi företräder också regelbundet klienter i Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna.

Kontakta oss för rådgivning gällande:

  • Pågående myndighets- eller domstolsprocess där du eller din verksamhet upplever att rättigheter kränkts eller riskerar att kränkas

  • Rättslig analys och utvärdering av människorättsaspekter inom din verksamhet​

  • Skadestånd på grund av kränkningar av dina eller din verksamhets rättigheter (processer inför nationell domstol och Justitiekanslern)

  • Resning av avgöranden där kränkningar av rättigheter förekommit

  • Klagomål till Europadomstolen

Kontakta oss

Adress

Köpmangatan 15

111 31 Stockholm 

Kontakt

Öppettider

Mån - Fre

8:00 – 17:00

E-post: info@bfhlaw.se  

Advokat Stockholm

bottom of page